NOVA 2


  • 14359221 1014954055280582 8515798387361379162 n
  • 10553419 267459306785326 6150651191752931083 n
  • 11705099 392136854317570 847867320327168392 n
  • 2014/07/16 00015
  • 67536465 2177895605655229 2940486446525448192 n
  • 14446049 1014954148613906 1917567619792411288 n
  • 14390847 1014953451947309 1756637267204742195 n
  • 67363576 2177895938988529 7096303764277035008 n

O Udruzi

RAZVOJ UDRUGE

Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije osnovana je 15. travnja 1984. godine.

Osnivači udruge bili su: Anica Ranilović, Gojko Vujasinović, Marija Grekšić, Nevenka Ivegeš, Nevenka Zlatar, Zdenka Zobec, Petar Ivegeš, Slavko Kuzmić, Šefko Bajgorić i Vjekoslav Horvatinović.

Nakon uspostavljanja aktivnosti udruge odvijale je jedna tjedna i od ponedjeljka u prostorijama Osnovne škole za djecu s teškoćama u razvoju (montažna zgrada bivšeg ŠUP-a na adresi Križevačka bb Koprivnica). Od 2000. godine radno vrijeme produljeno je na dva dana u tjednu ali je cjelokupni angažman članova bio volonterski.

2003. godine uslijedilo je preseljenje u novoizgrađeni Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Podravsko sunce" na adresi Hercegovačka bb, Koprivnica.

Naslov

Centar je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom. Na korištenju smo opremljenu uredsku prostoriju, čajnu kuhinju i dvoranu za sastanke, koji su održavni sastanci, svečanosti, predavanja, tribine i radionice.

Nakon što je veliki broj aktivnosti rezultirao povećanjem obujma poslova, mi smo zaposleni tajnicu - u početku na pola, a kasnije i na puno radno vrijeme.

Udruga okuplja osobe s invaliditetom (najviše tjelesnim), cerebralnom i dječjom paralizom, te neuromuskularnim oboljenjima sfic Koprivničko-križevačke županije.

CILJEVI I DJELATNOSTI

Temeljni cilj našeg Udruge je da aktivno sudjeluje u primjeni i razvoju socijalne skrbi za članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom uz trasiranje sustava. da u svakodnevnom životu u radu uvažite njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

Poseban cilj naše Udruge je isticanje obveze lokalne uprave i samouprave za stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad, te neovisnost djelovanja.

Svoje ciljeve Udruga dobiva obavljajući slijedeće djelatnosti:

- inicira, planira i realizira program koji promiču socijalnu, medicinsku, edukativnu i profesionalnu rehabilitaciju

- sakuplja i prosljeđuje informacije o životnim prilikama članova 

- aktivno sudjeluje u organiziranju i pružanju raznih oblika sakupljanja pomoći za članove

- daje upute, savjete i preporuke za rješavanje problema svojih članova

- vodi evidenciju o članovima te animira osobe s invaliditetom, njihove srodnike i prijatelje, ugledne javne radnike da se učlanjuju u Udrugu

- aktivno sudjeluje neposredno ili posredno preko nacionalnih uprava u predlaganju novih zakona i propisa o osobama s invaliditetom, inicira i predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa, te pomaže članovima u ostvarivanju svojih prava

- organiziranje stručnih i edukativnih, sportskih i rekreativnih, umjetničkih i kreativnih izražavanja, kulturno-zabavne programe za sve članove

- pomaže moralno, stručno, materijalno i financijsko inovativno i inicijalno izvorno znanje, ideje na području kvalitete osoba s invaliditetom.

- pomaže članovima u provođenju profesionalne medicinske i profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja, kodiranja i izgradnje građevinsko-urbanističkih barijera, nabavke i prilagodbe specijalnih pomagala

- pruža potporu znanstvenim istraživanjima od interesa za djelovanje Udruge kao i izdavačkoj djelatnosti koja pomaže osobama s invaliditetom

- surađuje s lokalnim gradskim, regionalnim i državnim organima uprave i resornim subjektima koji su profesionalno, stručno i osobno vezani za rješavanje problematičnih osoba s invaliditetom.

- obavlja poslove i zadatke koji su u sklopu lokalne uprave, a koji se odnose na rad Udruge ili grupe članova (u daljnjem tekstu: Udruge) postavlja kao obvezu pred svoju Udrugu radi zadovoljenja potreba sveukupnog članstva, au iznimnim slučajevima

- surađuje sa srodnim udrugama invalida radi razmjere iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta

- surađuje s proizvođačima, serviserima i distributerima i drugim tehničkim pomagalima za osobe s invaliditetom

- pomaže u sveukupnom poslovanju građevinsko-urbanističke barijere u gradu i županiji, te inicira i potiče akcije za izgradnju, adaptaciju, preuređenje i opremanje objekata i ustanova za liječenje i rehabilitaciju,

- zalaže se za organizaciju službe prijevoza za članove Udruge

- zalaže se za primjenu vaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom

- obavljam sve druge poslove koji od interesa za Udrugu i njene članice

UPRAVNI ODBOR:

- Miroslav Mačković, ------------- Predsjednik

- Ševko Bajgorić, ----------------- dopredsjednik

- Božidar Bartolec, --------- član

 -Miljenko Sinjeri, ----------- član

- Josip Jagušić, ------------- član

- Anica Sinjeri, -------------- član

- Marina Andrilović, ------- član

- Mladen Šprem, ------------ član

- Mirjana Horvat ------------- član

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Zrinka Turk, ---------------- Predsjednica

Vinko Plemeniti, --------- zamjena

Ljubica Odobašić, ------ zamjena

Vladimir Grošanić, ----- zamjena

Dražen Mustač ---------- zamjena

 

ČLANOVI STEGOVNE KOMISIJE

Katarina Ratković, --------- Predsjednica

Mirko Cmrk, ------------------ član

Maja Vrabec, ----------------- član

Danijel Jakopanec, -------- zamjena

Milan Rupa, ------------------ zamjena

Mladen Mršić, --------------- zamjena

 

LIKVIDATOR

Vlado Grošanić